Thông tin liên hệ mua Rau và Phân bón

Mua Rau:

Ms. Mai – 036 224 8897 (CALL/ZALO)

Mua Phân bón:

Ms. Oanh – 0337 882 229 (CALL) 0333 108 806 (ZALO)